Záruka a servis

Doživotná záruka

Na všetky výrobky HONITON poskytujeme nadštandardnú záruku po celú dobu ich životnosti. V rámci tejto doživotnej záruky garantujeme bezchybnú kvalitu materiálu a spracovania. Ak dôjde k zlyhaniu alebo neuspokojivej funkčnosti náradia v dôsledku zlého spracovania alebo vady materiálu, toto náradie Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme za nový kus. V prípade, že tento typ výrobku už nebude v ponuke, bude Vám vymenený za technicky a kvalitatívne najbližšie odpovedajúci typ. Je možné, že v rámci záručnej opravy bude opravená alebo vymenená len poškodená časť výrobku. Doživotná záruka HONITON sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté nesprávnym použitím náradia, použitím nad mieru prípustného zaťaženia alebo zanedbanou či nedostatočnou starostlivosťou. Záruka sa ďalej nevzťahuje na bežné opotrebenie a na poškodenie náradia, ktoré bolo akokoľvek upravené. Reklamovaný výrobok musí byť odovzdaný na posúdenie predajcovia náradie HONITON, u ktorého bol zakúpený.

Adresa servisné centrum


XTline s.r.o. (HONITON)
Průmyslová 2054
59401 Velké Meziříčí
Česká republika
E-mail: info@honiton.cz

Ostatné značky skupiny XTline

  • XTline
  • Stavtool
  • Corona